Join Donate

100 Years of Disestablishment

December 7th, 2020 6:00 PM   --   7:00 PM

The passing of the Welsh Church Act 1914 was the culmination of decades of resistance to the power of the established Church of England in Wales. These changes, radical at the time, were supported by liberal voices across the country.
REGISTER YOUR ATTENDANCE

Its enactment in 1920, delayed by six years due to the First World War, led to sweeping and meaningful changes in Welsh society. Wealth and powers that had resided within the established Church were redistributed to local authorities and universities, empowering civic institutions for the benefit of communities across Wales.

100 years later, tolerance and pluralism have taken root in this modern and confident nation. Today, Wales benefits from a devolved Assembly instituted as a secular body; an open, flourishing, and enriched civic sphere; and strong support for equality and human rights across all demographics, including the right to freedom of religion or belief.

However, there remain areas of Welsh life and governance in which religious authorities and voices continue to be prioritised and privileged over others.

Join us in the Senedd (via Zoom), the centre of Welsh democracy, for a discussion on how Wales can build on its radical past, and towards a progressive future.

Featuring:

  • Julie Morgan AM, Deputy Minister for Health and Social Services
  • Dr Iolo Ap Gwynn, scientist and author
  • Andrew Copson, Chief Executive of Humanists UK

Pan pasiwyd Deddf yr Eglwys yng Nghymru 1914, cafodd degawdau o wrthiant yn erbyn llywiant Eglwys Loegr yng Nghymru eu cyfiawnhau. Cefnogwyd y newidiadau yma, oedd yn radical am yr oed, gan ryddfrydwyr ledled y wlad.

Cofrestrwch eich presenoldeb

Wnaeth y ddeddf dod i rym ym 1920 ar ôl cael ei oedi am chwe blynedd gan y Rhyfel Byd Cyntaf. Fe wnaeth arwain tuag at newidiadau ysgubol ac ystyrlon yng nghymdeithas Cymru. Cafodd cyfoeth a phŵerau yr Eglwys sefydledig eu cydrannu ymysg awdurdodau lleol a phrifysgolion y wlad, a wnaeth hyn grymuso sefydliadau dinesig er budd cymuendau ledled Cymru.

Can mlynedd yn ddiweddarach, mae goddefgarwch a phliwraliaeth wedi gwreiddio yn y genedl fodern a hyderus hon. Heddiw, mae Cymru yn elwa o gynulliad datganoledig a sefydlwyd fel corff seciwlar; bywyd dinesig agored, llewyrchus a chyfoethog; a chefnogaeth gref dros gydraddoldeb a hawliau dynol, gan gynnwys yr hawl i ryddid crefydd neu gred.

Fodd bynnag, mae meysydd o fraint grefyddol yn parhau yng Nghymru.

Ymunwch â ni yn y Senedd (ar Zoom), canolfan democratiaeth Cymru, am drafodaeth ar sut y gall Cymru adeiladu ar ei gorffennol radical, tuag at ddyfodol blaengar.

Ymysg y sawl a fydd yn arwain y drafodaeth mae:

  • Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
  • Dr Iolo Ap Gwynn, Gwyddonydd ac Awdur
  • Andrew Copson, Prif Weithredwr Dyneiddwyr y DU
     
Free ticket: £0.00

Search Humanists UK