Mae Dyneiddwyr Cymru yn rhan o Gymdeithas Dyneiddwyr Prydain, elusen genedlaethol sy'n gweithio ar ran pobl ddigrefydd sy'n ceisio byw bywydau moesegol a boddhaus ar sail rheswm a dynoliaeth.
Rydym yn hyrwyddo gwladwriaeth seciwlar a thriniaeth gyfartal yn y gyfraith ac mewn polisi i bawb, ni waeth beth fo'u crefydd neu gred.